OBSZARY DZIAŁANIA

Doradztwo w zarządzaniu sprzedażą

Jeżeli szukasz wsparcia w rozwoju swojego biznesu, jesteś „na zakręcie” w rozwoju sprzedaży, widzisz spadki, zadajesz sobie poniższe, lub podobne pytania, warto porozmawiać.

Mentoring

Jeżeli chcesz abyś Ty, lub podlegli Tobie pracownicy skutecznie wykorzystali swoje zasoby i zasoby innych osób z wewnątrz i zewnątrz organizacji, do rozwoju biznesu i siebie, postaw na mentoring.

Coaching

Rozwiązanie zawsze jest Twoje, najlepiej dopasowane do sytuacji i Twoich potrzeb – ja, z wykorzystaniem technik coachingu, pomagam je wydobyć i przygotować plan realizacji.

Szkolenia

Oferujemy pakiety wiedzy dla osób i zespołów sprzedażowych, telemarketerów, kadry kierowniczej i zarządzającej.

Arkadiusz Wilk

Doradztwo w zarzadzaniu, Mentoring, Coaching​

Cele

Moim celem jest wzrost sprzedaży w firmach i organizacjach B2B, B2C, poprzez rozwój kluczowych osób odpowiedzialnych za sprzedaż i zarządzanie oraz rozwój całych organizacji sprzedaży.

Kluczowe obszary wsparcia obejmują:

Doradztwo biznesowe

doradztwo biznesowe w obszarze rozwoju sprzedaży: określanie i  realizacja celów sprzedażowych, kanały sprzedaży, programy taktyczne i strategiczne, Business Plan, benefitu produktu/usługi, definiowanie drogi dotarcia produktu do określonego Klienta

Wspieranie rozwoju zawodowego i osobistego

wspieranie rozwoju zawodowego i osobistego Dyrektorów Zarządzających, Managerów Sprzedaży, Właścicieli Firm,  Liderów Sprzedaży poprzez: programy konsultacyjne, mentoring, coaching, indywidualne ścieżki karier

Strategia rozwoju sił sprzedaży

strategię rozwoju sił sprzedaży – systemy szkoleń, szkolenia specjalistyczne, treningi w terenie, standardy pracy, procedury, systemy premiowania

Budowanie i restrukturyzacja sił sprzedaży

budowanie i restrukturyzacja sił sprzedaży:  wsparcie procesu rekrutacji pracowników i ocena potencjału, przeglądy talentów, zakresy obowiązków i standaryzacji opisów stanowisk, procesy wdrożeniowe do Firmy i nowych ról

Motywowanie

motywowanie do działania, inspirowanie, narzędzia do rozliczania i podnoszenia efektywności osobistej i zespołowej

WILK W MEDIACH

„Jako trener zarządzania regularnie korzystam z profesjonalnego wsparcia, jakie daje Arek Wilk. Przede wszystkim zalecam moim klientom pracę z Arkiem w obszarze porządkowania procesów sprzedażowych oraz analizy i optymalizacji systemów pracy handlowców. Arek posiada niezwykłe umiejętności szczegółowego zebrania materiału z terenu, a następnie przekucia go w obszerne i praktyczne zalecenia. Wielokrotnie, gdy widziałem u mojego klienta wyzwania w obszarze ułożenia pracy sił sprzedażowych, to rekomendowałem skorzystanie z profesjonalnych rozwiązań dostarczanych przez Arka. Klienci, którzy współpracują z Arkiem zwykle nawiązują z nim długofalową, wieloletnią relację. Bowiem jest to typ konsultanta, który dba o relacje i satysfakcję klienta. Mam też okazję, na parkiecie szkoleniowym, łączyć z Arkiem siły. Wspólnie szkoliliśmy zarówno siły sprzedażowe, jak i szefów handlowców; grupy otwarte i zamknięte, w salach szkoleniowych oraz on-line. Szkoląc, Arek przelewa na uczestników swoje wieloletnie praktyczne doświadczenie handlowca i szefa sprzedaży. Uczestnicy zostają z solidną i metodycznie ułożoną wiedzą. Kluczowe kompetencje są przepracowane w dobrze przemyślanych ćwiczeniach. Polecam Arka jako konsultanta, który skutecznie wspiera klienta w znajdowaniu wyjścia z wyzwań sprzedażowych, oraz jako trenera, który chętnie i solidnie dzieli się ogromną wiedzą i doświadczeniem.”

Arkadiusz Wilk

Konsultant sprzedaży, Mentor, Coach, Trener

Jestem doświadczonym managerem zarządzania i sprzedaży. Blisko 20 lat rozwijałem swoje kompetencje sprzedażowe i zarządcze w międzynarodowym koncernie Philip Morris. Znam pracę przedstawiciela, specjalisty, kierownika, trenera, managera, szefa działu.

Specjalizuję się w:

 • strategii zarządzania sprzedażą,
 • kierowaniu zespołami,
 • budowaniu kooperacji pomiędzy działami,
 • prowadzeniu procesów negocjacyjnych,
 • usprawnianiu komunikacji wewnętrznej w organizacjach sprzedażowych,
 • aktywizowaniu zespołów do samodzielnego działania,
 • aktywnym wdrażaniu skutecznych, dopasowanych do specyfiki Klienta, technik sprzedaży.

Dotychczasowa kariera zawodowa moje kluczowe wyzwania zawodowe  to usprawnianie zespołów sprzedażowych, oraz indywidualnych kompetencji zarządczych i sprzedażowych managerów wyższego szczebla. Prowadzę projekty w różnych branżach m.in. FMCG, szkoleniowa, IT, maszynowa, elektro-urządzenia, oświetleniowa, logistyka, zewnętrzne siły sprzedaży, sprzedaż nieruchomości, chemiczna, projekty społeczne i fundacje, inne.

Moje kluczowe kompetencje w prowadzonych projektach:

 • wiedza i  doświadczenie z obszaru zarządzania zespołem , sprzedażą i rozwojem umiejętności,
 • umiejętność tworzenia struktury procesów i zasad ułatwiających zarządzanie,
 • inspirowanie sił sprzedaży do brania odpowiedzialności i osiągania założonych celów, 
 • inicjatywa i zaangażowanie,
 • dobór metod do stanu organizacji,
 • konsekwencja,
 • dbałość o przejrzystą i wielostronną komunikację.

Najważniejszy cel zawodowy to dostarczanie gotowych rozwiązań i narzędzi, oraz aktywne „towarzyszenie” we wdrażaniu zmian w obszarze sprzedaży, zarządzania i podniesienia efektywności osobistej/ indywidualnej i zespołowej.

Nie odpuszczam,  nie czekam na to „jak teoria zadziała” – od początku kreuję, wspieram i wzmacniam wprowadzenie skutecznych rozwiązań. Gwarantuję dużo pracy dla całego zespołu, aby skutecznie wdrożyć i utrwalić pożądane zmiany.

REFERENCJE