Doradztwo

w zarządzaniu sprzedażą

Wsparcie

Jeżeli szukasz wsparcia w rozwoju swojego biznesu, jesteś „na zakręcie” w rozwoju sprzedaży, widzisz spadki,  zadajesz sobie poniższe lub podobne pytania, warto porozmawiać.

„Spada nam sprzedaż i już nie wiemy co robić”,

„Ludzie nie rozumieją jak mają lepiej pracować”,

„Nie radzę sobie ze sprzedażą”,

„Ludzie nie rozumieją i nie realizują naszych celów”,

„Już nie mam pomysłów, jak zmobilizować sprzedawców, a tyle im płacę”,

„Chciałbym, aby mój Dyrektor Zarządzający był skuteczniejszy w prowadzeniu zespołu i żebym nie musiał mówić mu, co ma robić”,

 „Chcemy rozwijać sprzedaż, a już nie mamy pomysłu co i jak”,

„ Panie Arku, mamy procedury i wszystko już wiemy, tylko jak zachęcić zespół do wdrożenia zmian”

Szybki proces rozpoznania sytuacji

Kluczowe potrzeby moich Klientów uruchamiają szybki proces rozpoznania sytuacji i aktywnego wdrażania bieżących usprawnień.

Celem całego procesu doradczego jest doprecyzowanie i zrealizowanie „wizji końca” – czyli tego, co chcemy osiągnąć w określonej perspektywie czasowej. A następnie:

  • przygotowanie celów cząstkowych,
  • zarządzanie precyzyjną komunikacją,
  • bieżąca realizacja i monitorowanie sytuacji  oraz
  • „zarządzanie sytuacyjne” w procesie wdrażania trwałych zmian w zespole sprzedażowym

Stawianie celów, monitorowanie, rozliczanie

Stawianie celów, monitorowanie (poprzez dopasowany model) i konsekwentne rozliczanie to sztuka przejęcia kontroli nad sytuacją, niezależnie od kondycji Firmy czy zespołu.

Poprzez wdrożenie procedur i odpowiednich postaw, w oparciu o jasno wyznaczone cele i oczekiwania, przeprowadzamy wspólnie zespół do samodzielnego działania i przejęcia odpowiedzialności za wyniki.

Miarą skuteczności procesów doradczych jest wzrost sprzedaży i wdrożenie trwałych zmian organizacyjnych zapewniających skuteczność sprzedażową i zespołową.

Przykładowe osiągnięcia:

  • negocjowanie i wdrożenie wieloletnich kontraktów z kluczowymi Klientami (Makro, Real/Auchan, Eurocash)
  • wzrost sprzedaży Firmy branży maszynowej o blisko 90% na przestrzeni 3 lat(+92%) w pierwszym roku(+19%)
  • wzrost sprzedaży o 24% w pierwszym półroczu(w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego) na rynku krajowym, Firmy branży elektro-urządzeń, trwała zmiana trendu sprzedaży krajowej w kolejnym roku
  • doradztwo przy pozyskania kluczowego Klienta dla Firmy branży marketingowej, gwarantującego ponad 50% przychodu

Doradztwo może odbywać się poprzez spotkania osobiste, telekonferencję, videokonferencję.

Jeżeli masz jakieś pytania lub potrzebujesz dodatkowych informacji​

zapraszam do kontaktu

OBSZARY DZIAŁANIA

Doradztwo w zarządzaniu sprzedażą

Jeżeli szukasz wsparcia w rozwoju swojego biznesu, jesteś „na zakręcie” w rozwoju sprzedaży, widzisz spadki, zadajesz sobie poniższe, lub podobne pytania, warto porozmawiać.

Mentoring

Jeżeli chcesz abyś Ty, lub podlegli Tobie pracownicy skutecznie wykorzystali swoje zasoby i zasoby innych osób z wewnątrz i zewnątrz organizacji, do rozwoju biznesu i siebie, postaw na mentoring.

Coaching

Rozwiązanie zawsze jest Twoje, najlepiej dopasowane do sytuacji i Twoich potrzeb – ja, z wykorzystaniem technik coachingu, pomagam je wydobyć i przygotować plan realizacji.

Szkolenia

Oferujemy pakiety wiedzy dla osób i zespołów sprzedażowych, telemarketerów, kadry kierowniczej i zarządzającej.

REFERENCJE