Szkolenia

„Szkolenia to nie jest cel we współpracy, to niezbędne narzędzia wspierające podnoszenie skuteczności zespołu i poszczególnych osób”

Pakiety wiedzy

Oferuję pakiety wiedzy dla osób z zespołów sprzedażowych, telemarketerów, kadry kierowniczej i zarządzającej.

Poprzez szkolenia przygotowujemy do zarządzania powierzonym obszarem odpowiedzialności/terytorium i realizowania powierzonych zadań/celów sprzedażowych oraz  zapewniamy kluczową wiedzę i dobre praktyki dla wszystkich osób na stanowiskach kierowniczych, ułatwiające efektywne zarządzanie zespołem i osiąganie określonych przez Firmę celów. Organizujemy sesje Business Planów dla sprzedaży oraz warsztaty strategiczne dla kadry zarządzającej.

Szkolenia i konsekwentne podnoszenie umiejętności, zapewniają realizację przez zespoły sprzedażowe oczekiwań kadry zarządzającej i są niezbędnym narzędziem do wdrażania modeli zachowań cennych dla Firmy. Szkolenia pozwalają standaryzować działania i skutecznie oceniać efektywność indywidualną i zespołową.

Jeżeli potrzebujesz codziennego systematycznego wsparcia, aby utrwalić pożądane nawyki prosprzedażowe i usprawniające Twój warsztat managerski – są na to skuteczne programy.

Warto o tym porozmawiać

Niektóre projekty szkoleniowe wymagają kooperacji kilku specjalistów.
Regularnie współpracuję z Bernardem Frugą, Olegiem Prybyło, Rafałem Tomaszkiewiczem. Prowadzimy szkolenia grupowe i indywidualne typu class-room oraz warsztaty szkoleniowe.

Jeżeli jest taka potrzeba, wykorzystujemy platformę telekonferencyjną: skype, Zoom
Pracuję również w terenie podczas indywidualnych sesji szkoleniowych – praca z Przedstawicielem Handlowym/Specjalistą/Kierownikiem podczas realizacji regularnych działań terenowych. Uważam to za bardzo skuteczne narzędzie do podnoszenia umiejętności, utrwalania wiedzy i pożądanych zachowań.

Warsztaty dla zespołów sprzedażowych

Warsztaty dla zespołów sprzedażowych są wielowymiarowe i zawsze dopasowywane do potrzeb zespołów/Firmy.

Kluczowe obszary zapewniające bazę do efektywnej sprzedaży to:

 • rola i kompetencje Przedstawiciela Handlowego/Specjalisty/Managera terytorium
 • analiza potencjału terytorium sprzedaży
 • planowanie pracy i konstruowanie celów
 • typy Klientów
 • rozpoznanie potrzeb i piramida potrzeb Klientów/Użytkowników
 • techniki sprzedaży: sprzedaż perswazyjna, sprzedaż koncepcji
 • zasady skutecznej komunikacji
 • nasza postawa w procesie sprzedaży: jak być asertywnym
 • jak skutecznie negocjować
 • zarządzanie terytorium i tworzenie podstaw Business Planu dla powierzonego terytorium
 • komunikacja aktywna i budowanie platformy komunikacyjnej poprzez aktywizację Klientów
 • optymalizacja sprzedaży, budowania koszyka zamówień
 • skuteczna sprzedaż przez telefon, videokonferencję, komunikacja elektroniczna jako sposób na wsparcie, kontynuację i finalizację sprzedaży
 • zarządzanie procesem sprzedaży.

Warsztaty dla kadry kierowniczej

Warsztaty dla kadry kierowniczej i zarządzającej to wiedza i praktyczne ćwiczenia umożliwiające sprawne zarządzanie podległą strukturą i procesami.

Kluczowe obszary to:

 • rola, kompetencje i obowiązki menagera
 • jak skutecznie zorganizować pracę  swoją jako Szefa oraz podległym pracownikom/strukturom
 • planowanie sprzedaży, czyli jak dzielić, monitorować i realizować targety
 • etapy rozwoju zespołu i poszczególnych pracowników – jak diagnozować, co robić
 • jak skutecznie zarządzać, czyli style zarządzania w praktyce
 • komunikacja w zespole, budowanie zespołu poprzez określanie zasad współpracy
 • informacja zwrotna jako klucz do skutecznej współpracy (pochwała i reprymenda)
 • źródła autorytetu szefa i podległych pracowników
 • co, komu i jak delegować
 • jak przygotować opis stanowiska i zdefiniować zakres obowiązków
 • po co, gdzie i jak wdrażać standardy w zespole
 • jak skutecznie zrekrutować nowe osoby do zespołu, jak skutecznie wdrożyć je do nowych obowiązków w Firmie

Szkolenia mogą odbywać się poprzez spotkania osobiste, telekonferencję, videokonferencję.​

Jeżeli masz jakieś pytania lub potrzebujesz dodatkowych informacji​

zapraszam do kontaktu

OBSZARY DZIAŁANIA

Doradztwo w zarządzaniu sprzedażą

Jeżeli szukasz wsparcia w rozwoju swojego biznesu, jesteś „na zakręcie” w rozwoju sprzedaży, widzisz spadki, zadajesz sobie poniższe, lub podobne pytania, warto porozmawiać.

Mentoring

Jeżeli chcesz abyś Ty, lub podlegli Tobie pracownicy skutecznie wykorzystali swoje zasoby i zasoby innych osób z wewnątrz i zewnątrz organizacji, do rozwoju biznesu i siebie, postaw na mentoring.

Coaching

Rozwiązanie zawsze jest Twoje, najlepiej dopasowane do sytuacji i Twoich potrzeb – ja, z wykorzystaniem technik coachingu, pomagam je wydobyć i przygotować plan realizacji.

Szkolenia

Oferujemy pakiety wiedzy dla osób i zespołów sprzedażowych, telemarketerów, kadry kierowniczej i zarządzającej.

REFERENCJE